Zoznam všetkých súťažiacich 2008:

Eva Jazmina Tomečková
Ondrej Bolebruch
Dávid Nižnanský
Nikola Hrtúsová
Eva Šimková
Tereza Danihelová
Denis Šebesta
Natália Karasová
Tereza Kocáková
Karin Antálková
Kristína Kosírová
Sára Valiková
Karolína Mišíková
Dominika Sušilová
Kristína Mrenová
Nikoleta Balážová
Zuzana Poláková
Sylvia Haringová
Monika Haringová
Angelika Havlíková
Patrícia Šebestová
Anna Škurko
Jana Škintiková
Henrieta Hrušecká
Mariana Cintulová
Adriana Cintulová
Sára Štepanovská.